Ogłoszenia i komunikaty

ZAWIADOMIENIE Zarząd Społem Lubin spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin, na podstawie art. 238 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 Umowy Spółki zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie, przy ul. M. Kopernika nr 7, dnia…
© 2016 Społem Lubin sp. z o.o. | Wykonanie: TOMART