Ogłoszenia i komunikaty

Zarząd „Społem" PSS w Lubinie zgodnie z § 26 Statutu Spółdzielni zwołuje ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI „SPOŁEM" PSS LUBIN w dniu 23 sierpnia 2018 r., godz. 15:30 (czwartek) siedziba Spółdzielni, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 82 Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni zwołanego w sprawie podjęcia uchwały wszczynającej proces przekształcenia w spółkę z…
„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Lubinie z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin posiada do wynajęcia powierzchnie magazynowe i biurowe położone w Lubinie przy ul. Okrzei 1 o powierzchni łącznej ok. 2600 m2 .
© 2016 Społem PSS Lubin | Wykonanie: TOMART