Aktualności

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Lubinie
z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82


posiada na zbyciu nieruchomość położoną w Lubinie -
Obręb nr 8 składającą się z:

1. prawa wieczystego użytkowania działki nr 522/1 o powierzchni 378 m2 - księga wieczysta Kw nr LE1U/00079034/5

2. budynku stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni zabudowy 205 m2.

Cena wywoławcza: 250 000,00 zł

Kupujący ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty skarbowej.

Oferty zakupu należy składać w zalakowanych kopertach z dopiskiem „Przetarg –Leśna” w sekretariacie „Społem” PSS w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, do dnia 20 sierpnia 2018r. do godz. 9.00.

Obiekt można oglądać w dni robocze, w godz. 8.00-14.00 po uzgodnieniu z pracownikiem Działu Administracyjno-Technicznego w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, pok. nr 1B - tel. 076/846-22-55 lub 500 155 831, który udziela informacji na temat obiektu, jak również przekazuje regulamin przetargu zainteresowanym.
Informacje telefoniczne udzielane przez pracownika również tylko w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00.

Informujemy jednocześnie, że nie posiadamy pełnej dokumentacji dotyczącej budynku.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyn oraz prawa swobodnego wyboru oferenta.

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Lubinie z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin posiada do wynajęcia powierzchnie magazynowe i biurowe położone w Lubinie przy ul. Okrzei 1
o powierzchni łącznej ok. 2600 m2 .

© 2016 Społem PSS Lubin | Wykonanie: TOMART