Aktualności

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Lubinie
z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82


posiada na zbyciu nieruchomość położoną w Lubinie -
Obręb nr 8 składającą się z:

1. prawa wieczystego użytkowania działki nr 522/1 o powierzchni 378 m2 - księga wieczysta Kw nr LE1U/00079034/5

2. budynku stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni zabudowy 205 m2.

Cena wywoławcza: 250 000,00 zł

Kupujący ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty skarbowej.

Oferty zakupu należy składać w zalakowanych kopertach z dopiskiem „Przetarg –Leśna” w sekretariacie „Społem” PSS w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, do dnia 20 sierpnia 2018r. do godz. 9.00.

Obiekt można oglądać w dni robocze, w godz. 8.00-14.00 po uzgodnieniu z pracownikiem Działu Administracyjno-Technicznego w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, pok. nr 1B - tel. 076/846-22-55 lub 500 155 831, który udziela informacji na temat obiektu, jak również przekazuje regulamin przetargu zainteresowanym.
Informacje telefoniczne udzielane przez pracownika również tylko w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00.

Informujemy jednocześnie, że nie posiadamy pełnej dokumentacji dotyczącej budynku.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyn oraz prawa swobodnego wyboru oferenta.

Zarząd „Społem" PSS w Lubinie zgodnie z  § 26 Statutu Spółdzielni zwołuje

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI „SPOŁEM" PSS LUBIN

w dniu 23 sierpnia 2018 r., godz. 15:30 (czwartek) siedziba Spółdzielni, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 82 


Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni zwołanego w sprawie podjęcia uchwały wszczynającej proces przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; 

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji:
a) mandatowo — skrutacyjnej,
b) uchwał i wniosków.
6. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności podejmowania uchwał.
7. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Omówienie projektu uchwały wszczynającej proces przekształcenia spółdzielni w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwały wszczynającej proces przekształcenia spółdzielni w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie Zebrania Przedstawicieli. 

 

 

 

Zarząd Spółdzielni

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Lubinie z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin posiada do wynajęcia powierzchnie magazynowe i biurowe położone w Lubinie przy ul. Okrzei 1
o powierzchni łącznej ok. 2600 m2 .

Dziękujemy, że jesteście Państwo naszymi klientami i doceniamy to, że wybraliście sklepy SPOŁEM PSS Lubin. Dlatego przygotowaliśmy specjalny program lojalnościowy i teraz - dzięki KARCIE STAŁEGO KLIENTA - zakupy w naszych sklepach są jeszcze tańsze. 
Zapraszamy do zapoznania się regulaminem Programu, odbioru Karty - i korzystnych zakupów w naszych sklepach.

Zapraszamy na zakupy do naszego sklepu przy ul. Mickiewicza 94a w zupełnie nowej odsłonie.

© 2016 Społem PSS Lubin | Wykonanie: TOMART