Ogłoszenia i komunikaty

piątek, 12 styczeń 2018 07:50

NADZWYCZAJNE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI „SPOŁEM” PSS LUBIN

ZARZĄD „SPOŁEM” POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW w Lubinie zgodnie z § 26 Statutu Spółdzielni zwołuje

NADZWYCZAJNE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI „SPOŁEM” PSS LUBIN

w dniu 11 stycznia 2018 r., godz. 17.00, siedziba Spółdzielni, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 82Projekt porządku obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie Zebrania i wybór Przewodniczącego.
2. Przyjęcie porządku i zatwierdzenie regulaminu obrad.
3. Wybór Prezydium i Komisji Zebrania:
a) Mandatowo - Wyborczej,
b) Uchwałi Wniosków.
4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie kierunku działania przedsiębiorstwa Spółdzielni i jego przyszłej podstawy prawnej
6. Omówienie zmian Statutu Spółdzielni
7. Dyskusja
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia kierunku dalszego działania przedsiębiorstwa Spółdzielni i jego przyszłej podstawy prawnej ,
b) zmian w Statucie Spółdzielni
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.ZARZĄD SPÓŁDZIELNICzytany 253 razy
© 2016 Społem PSS Lubin | Wykonanie: TOMART