Ogłoszenia i komunikaty

poniedziałek, 23 marzec 2020 13:09

Ważny komunikat

SZANOWNI PAŃSTWO, KLIENCI SPOŁEM LUBIN !


DBAMY O WASZE BEZPIECZEŃSTWO W NASZYCH PLACÓWKACH CODZIENNIE.
NIE TYLKO W CZASIE TRWANIA EPIDEMII


Od zawsze stawiamy WAS - KLIENTÓW w centrum naszych działań.
Pragniemy też zauważyć, ze jako spółka handlowo-produkcyjna w codziennej pracy obowiązuje nas wysoki reżim higieniczny, nie tylko w okresach pojawienia się ognisk epidemii.Zdajemy sobie sprawę, że najlepszym sposobem na utrzymanie spokoju jest przejrzystość działań i niepozostawienie Was bez odpowiedzi, dlatego przedstawiamy
Wam informacje o podjętych przez nas działaniach - zarówno tych standardowych, jak również wprowadzonych w odpowiedzi na rosnące zagrożenie koronawirusem.

Obszary naszych działań:


Edukacja pracowników

1. Przeprowadzamy cykliczne szkolenia z zasad dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych.
2. Codziennie aktywnie przestrzegamy zasad BHP i HACCP.
3. Zorganizowaliśmy szkolenie dedykowane z zaleceń WHO i GIS dotyczących koronawirusa.
4. W spółce funkcjonuje Komórka Bezpieczeństwa, która wspólnie z kierownikami wszystkich działów jest odpowiedzialna za nadzór nad przestrzeganiem wdrożonych praktyk.

Higiena i dezynfekcja

1. Kilkakrotnie razy dziennie dezynfekujemy przestrzeń handlową.
2. Korzystamy ze specjalistycznych i silnych środków dezynfekujących.
3. Zastosowaliśmy podział na strefy.
4. Dezynfekujemy miejsca nie mające kontaktu z żywnością m.in. klamki, poręcze, wózki i kosze.
5. Każdy pracownik wchodzący do placówki zobowiązany jest do umycia i dezynfekcji rąk.
6. Każdy pracownik rozpoczynający pracę ma mierzoną temperaturę ciała.
7. Przy każdym stanowisku jest zamieszczona instrukcja mycia rąk.

Odzież ochronna

1. Pracownicy są zobowiązani do noszenia odzieży ochronnej w postaci stroju, maseczek, obuwia
roboczego i jednorazowych rękawiczek.
2. O stan higieniczny odzieży ochronnej dba specjalistyczna firma.

Ryzyko zachorowań wśród pracowników

1. Ograniczyliśmy wstęp osobom z zewnątrz, odwołaliśmy spotkania z handlowcami i innymi firmami.
2. Wprowadziliśmy zakaz przychodzenia do pracy osób, które mają jakiekolwiek objawy chorobowe oraz obowiązek zgłaszania wszystkich incydentów chorobowych poza firmą.

Towary handlowe i produkty

1. W sprzedaży oferujemy towary sprawdzonych, polskich dostawców.
2. Nasi dostawcy mają obowiązek dokumentowania przestrzegania zasad HACCAP, WHO i GIS.
3. Jako pierwsi w regionie wprowadziliśmy sprzedaż pieczywa w 100 % paczkowanego.


DZIĘKUJEMY PAŃSTWU za zaufanie i wyrozumiałość.
W zaistniałej sytuacji tylko nasze wspólne działanie może pokonać tą epidemię.
Życzymy Państwu Zdrowia i Szczęścia w tych trudnych i nieprzewidywalnych czasach.

 

Mirosław Chabowski
Prezes Zarządu Społem Lubin sp. z o.o.

© 2022 Społem Lubin sp. z o.o. | Wykonanie: TOMART