Ogłoszenia i komunikaty

czwartek, 02 sierpień 2018 10:19

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI „SPOŁEM" PSS LUBIN

Zarząd „Społem" PSS w Lubinie zgodnie z  § 26 Statutu Spółdzielni zwołuje

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI „SPOŁEM" PSS LUBIN

w dniu 23 sierpnia 2018 r., godz. 15:30 (czwartek) siedziba Spółdzielni, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 82 


Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni zwołanego w sprawie podjęcia uchwały wszczynającej proces przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; 

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji:
a) mandatowo — skrutacyjnej,
b) uchwał i wniosków.
6. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności podejmowania uchwał.
7. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Omówienie projektu uchwały wszczynającej proces przekształcenia spółdzielni w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwały wszczynającej proces przekształcenia spółdzielni w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie Zebrania Przedstawicieli. 

 

 

 

Zarząd Spółdzielni

Czytany 94 razy
© 2016 Społem PSS Lubin | Wykonanie: TOMART